Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

dlabeki
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz “tak”, czasem “nie”. Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi “nie”. Sam jej sobie udzieliłeś.”
— Regina Brett
Reposted fromwabnicu wabnicu viawszystkodupa wszystkodupa
dlabeki
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viawszystkodupa wszystkodupa
0267 d583 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaCattleya Cattleya
dlabeki
One day I will find the right words and they will be simple.
— Jack Kerouac
dlabeki
Gdy ktoś raz cię wykiwa, podświadomie czekasz na powtórkę. W końcu zaczynasz unikać ludzi, żeby się nie przywiązywać, bo wtedy nie zauważasz, jak znikają z twojego życia.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCattleya Cattleya
dlabeki
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCattleya Cattleya
dlabeki
0127 e3be
dlabeki
2282 933e 500
Reposted frombiru biru viaCattleya Cattleya
dlabeki
dlabeki
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaCattleya Cattleya
dlabeki
9880 bb69 500
Reposted fromfoina foina viaCattleya Cattleya
dlabeki
0944 b070
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCattleya Cattleya
dlabeki
3603 2b88
dlabeki
Kiedy człowiek dorasta traci też przyjaciół - jeśli ma szczęście to tylko tych niewłaściwych, którzy może nie są tak dobrzy, jak się o nich kiedyś myślało. Jeśli masz szczęście, to uda się utrzymać tych, którzy są prawdziwymi przyjaciółmi, tych, którzy zawsze przy tobie trwali. Nawet jeśli tobie się wydawało, że nie trwają. Bo tacy przyjaciele są cenniejsi od wszelkich diademów świata.
— Meg Cabot
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabetterthanlies betterthanlies
dlabeki

za łatwo uciekasz

— wiadomość 01:30
dlabeki
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viabetterthanlies betterthanlies
dlabeki
Wszyscy potrzebujemy dobrych rad. Jesteśmy chodzącymi dobrymi radami. I kompletnie nic, absolutnie nic, dla nikogo z tego nie wynika.
— Jakub Żulczyk – Radio Armageddon
dlabeki

Cesar Knives Set concept

Reposted fromsawb sawb viaakisame akisame
dlabeki
dlabeki
6847 6a03 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaakisame akisame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl